Land Van Nu is nog volop bezig om de leerlingen- en ouderparticipatie uit te werken. Op regelmatige tijdstippen zullen we jullie hierover informeren. Heb je interesse om je te engageren? Kom dan zeker eens langs op een babbelmoment.

Oudergroep

Op verschillende momenten tijdens het schooljaar komen ouders samen met het schoolteam. Tijdens deze vergaderingen denken ze actief na over de werking van de school. Dit is ook het moment om informatie te delen. Tot slot maken de ouders ook afspraken over hoe ze de school kunnen ondersteunen of helpen.

Alle ouders van Land Van Nu zijn welkom. De data van onze vergaderingen worden bij de start van het schooljaar vastgelegd. De school bezorgt alle ouders hiervoor een uitnodiging.

Meer info nodig? Spreek gerust iemand van de oudergroep aan.

Schoolraad

Onze school maakt deel uit van Stedelijk Onderwijs. Stedelijk Onderwijs van Antwerpen organiseert schoolraden per scholengemeenschap. Stedelijke basisschool Land Van Nu behoort tot de schoolraad van scholengemeenschap Oost. Hierin zetelt een afvaardiging van ouders, en leerkrachten.

Kinderen duiden dingen aan op eigen gemaakte mindmap in de hal van Land Van Nu.