In onze klassen werken we projectmatig. De school werkt jaarlijks rond een aantal vaste projecten, die ongeveer 3 à 4 weken duren.Elk project dient aan bepaalde eisen te voldoen. Het moet nieuw zijn en bij voorkeur een probleem met zich meedragen. Iedereen moet eraan kunnen meewerken. Iedereen gaat op zoek naar materialen en mensen die iets te maken kunnen hebben met het project. Hierbij zijn contacten met ouders, externen en de buurt ook zeer belangrijk ! We trachten op deze manier een sterke betrokkenheid te creëren van iedereen ! De groep bepaalt wat ze wil weten, kennen, doen om het probleem op te lossen en ook hoe zij dit willen realiseren. Dit doen we aan de hand van onze ‘Landkaart’.

Het is belangrijk dat kinderen zoveel mogelijk doen. Hierdoor gaan ze alles beter onthouden. In een project past misschien ook een uitstapje of bv. een bezoekje aan de plaatselijke markt.

Elk project heeft een duidelijk eindproduct. Dit kan bv. Een tentoonstelling, een kijkmoment of een powerpoint zijn.
De school organiseert ook ‘zakprojecten’. De kinderen krijgen een zak mee naar huis waarin ze een voorwerp steken dat hen aanspreekt. De verschillende voorwerpen worden met de volledige groep besproken. In samenspraak met iedereen wordt hier één voorwerp uitgekozen waarrond projectmatig gewerkt wordt. De overige voorstellen kunnen terechtkomen in ‘de diepvries’. Die kunnen dan later aan bod komen.

Naarmate de kinderen ouder worden, verwachten we een bredere evaluatie naar zichzelf, naar anderen en naar het project in het algemeen toe.

Project 'Eureka'

Afbeelding
Teamleden van project Eureka van Land Van Nu.

MAROKKO, een werkreis om NOOIT te vergeten...

Sandrine in Marokko Land Van Nu

Afbeelding
Kinderen van project Marokko van Land Van Nu.